Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ keleivinio kelių transporto kontrolieriai (toliau – kontrolieriai)  Vilniaus miesto  ir gretimų rajonų savivaldybės teritorijose tikrina keleivines transporto priemones, dirbančias vietinio susisiekimo maršrutuose, bei šių priemonių ekipažo, keleivių ir bagažo vežimo dokumentus.

Kontrolieriai yra įgalioti tirti administracinius nusižengimus, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas už veikas, numatytas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 446 straipsnyje, 448 straipsnio 1, 2, 3 dalyse.

Pagrindas:  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-06 įsakymas  Nr. 30- 2276/19 “Dėl pareigūnų įgaliojimo tirti administracinius nusižengimus, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas”.

Kontrolės metu kontrolieriai tikrina:

1.  ar keleivinio kelių transporto priemonių ekipažai turi vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos liudijimą, techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą) ir dokumentus, kuriais suteikiama teisė vežėjui įstatymų nustatyta tvarka vykdyti keleivių vežimo veiklą;

2.  ar ekipažai veža keleivius nustatyta maršruto trasa, ar laikosi eismo tvarkaraščių;

3.  ar ekipažai ir keleiviai laikosi teisės aktų, reglamentuojančių keleivių vežimą, reikalavimų.

Pagal savo kompetenciją vykdydami kontrolės funkcijas kontrolieriai turi teisę:

1.  vietose, kuriose nedraudžia sustoti Kelių eismo taisyklės, skrituliu su raudonu atšvaitu stabdyti keleivines kelių transporto priemones;

2.  įlipti į autobusą ir troleibusą ir tikrinti ekipažo dokumentus ir keleivių bilietus;

3.  asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą, įstatymų nustatyta tvarka skirti administracinę nuobaudą.

4.  išlaipinti keleivius iš transporto priemonės, jeigu keleivis atsisako įsigyti bilietą.

Kontrolierius, vykdydamas kontrolės funkcijas, privalo prisisegti prie aprangos matomoje vietoje (krūtinės aukštyje) kontrolieriaus pažymėjimą.

ANK ištraukos:

446 straipsnis. Važiavimas be bilieto, važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus teisę į transporto lengvatas patvirtinančių dokumentų, be bilieto ar su neteisėtai įsigytu bilietu su nuolaida važiuojančių keleivių ar neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi.

<...>

6. Keleivių vežimas be bilieto ar nesilaikymas nustatytų tarifų, važiavimo bilietus su nuolaida įsigijusių, tačiau teisę į transporto lengvatas patvirtinančių dokumentų nepateikusių keleivių vežimas, dviejų ar daugiau važiavimo bilietų su nuolaida pardavimas vietoj vieno važiavimo bilieto, važiavimo bilietų su nuolaida išspausdinimas, kai nėra keleivių, dviejų ar daugiau važiavimo bilietų su nuolaida duomenų išspausdinimas viename važiavimo biliete užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

448 straipsnis.     Keleivių vežimo keleiviniu kelių transportu taisyklių ir keleivinio kelių transporto keleivių teisių pažeidimas

1. Keleivių vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, kurių apdaila, techninė ar sanitarinė būklė neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų, užtraukia baudą vairuotojams nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.

2. Keleivių vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis neturint keleivinį kelių transportą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytų dokumentų arba turint negaliojančius dokumentus užtraukia baudą vairuotojams nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.

3. Keleivinio kelių transporto eismo tvarkaraščių nesilaikymas, nukrypimas nuo nurodytos maršrutų trasos užtraukia baudą vairuotojams nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

<...>

Kontrolierių veiklą reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatai

Dalintis:
Informacija atnaujinta: 2019 12 02