EU.jpg

Projektas „InnovaSUMP“ - Darnaus judumo mieste planų inovacijos siekiant skatinti mažą anglies dioksido kiekį išskiriančias miesto transporto priemones.

Plačiau
cycle walk.png

Projektas „CYCLEwalk“ - Dalijimasis duomenų kaupimo ir apdorojimo bei vartotojų įtraukimo gerosios praktikos patirtimi, siekiant pagerinti kelionių planavimą dviračiais ir pėsčiomis kaip judumo būdus apgyvendintose miesto teritorijose.

Plačiau
cities multimodal 3.jpg


Projektas “cities.multimodal” (CMM) - tai miesto transporto sistemų perėjimas prie mažos oro taršos judumo.

Plačiau
kuriame lt ateitį.jpg

Neregių ir silpnaregių informavimo sistema (NSIS)

2019 m. lapkričio pradžioje SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pradėjo įgyvendinti projektą „Neregių ir silpnaregių informavimo sistema (NSIS)“

Viešajame transporte neregiai ir silpnaregiai susiduria su tokiomis pagrindinėmis problemomis: sunkiai įskaitomos elektroninės transporto priemonių švieslentės, tekstas komposteriuose autobusuose ir troleibusuose, sunkiai įžiūrimi stotelėse pateikiami viešojo transporto tvarkaraščiai, viešajame transporte orientuotis visai nematantiems žmonėms beveik neįmanoma be pašalinių pagalbos. Didžiausia problema – visiškai nematantis asmuo negali identifikuoti sustojime sustojusio viešojo transporto priemonės maršruto numerio.

Projektu siekiama sudaryti galimybę žmonėms su regos negalia viešuoju transportu judėti visiškai savarankiškai. Projekto metu sukurta technologija - neregių ir silpnaregių informavimo sistema (NSIS) - leis net ir visiškai nematančiam asmeniui identifikuoti sustojime sustojusio viešojo transporto priemonės maršruto numerį. Sistemos esmė - neregio turimos įrangos (pvz., išmaniojo įrenginio programėlės) interaktyvumas su debesų kompiuterija ir (arba) viešojo transporto priemonėje sumontuota įranga.

Projekto metu bus įgyvendintos trys veiklos:

  • NSIS įrenginio koncepcijos sukūrimas,
  • NSIS maketo/prototipo sukūrimas,
  • bandomosios techninės įrangos partijos gamyba.

Inovatyviųjų produktų naudotojai bus Vilniaus miesto viešuoju transportu besinaudojantys neregiai ir silpnaregiai (apie 1500 - Vilniuje, iš viso Lietuvoje – apie 19000 asmenų).

Projekto veiklos:

  1. Specializuotos techninės įrangos pritaikomumo tyrimai;
  2. NSIS (neregių ir silpnaregių informavimo sistemos) prototipo sukūrimas atliktų tyrimų pagrindu;
  3. Bandomosios techninės įrangos partijos gamyba.

Pagrindinė NSIS paskirtis – didinti Vilniaus viešojo transporto paslaugų prieinamumą neregiams ir silpnaregiams, aktualią vizualinę informaciją (pvz. maršruto numerį) pateikiant garsu (balsu). NSIS paslaugų esmę sudaro neregio turimos įrangos (pvz., išmaniojo įrenginio programėlės) interaktyvumas su debesų kompiuterija ir (arba) viešojo transporto priemonėje sumontuota įranga.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Ikiprekybinio pirkimo biudžetas  - 351 500 Eur.

Dalintis:
Informacija atnaujinta: 2020 04 02