Automobilių valdytojai (vairuotojai), deklaravę gyvenamąją vietą gyvenamojoje arba poilsio paskirties iki 2017 m. gruodžio 31 d. įregistruotoje patalpoje, patenkančioje į apmokestintas rinkliavų zonas (pagal Vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatus, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127, ir vėlesnius pakeitimus), sumokėję nustatytą vietinę rinkliavą, gali įsigyti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ išduodamus gyventojo pirmąjį ir antrąjį leidimus statyti automobilį.

Vietinė rinkliava už gyventojo transporto priemonės stovėjimo leidimą
 

  Mėlynoji Raudonoji Geltonoji Žalioji Baltoji
Pirmasis leidimas 43,00 Eur / metams 22,00 Eur / metams 14,00 Eur / metams 7,20 Eur / metams – 
Antrasis leidimas* 52,00 Eur / mėn. 26,00 Eur / mėn. 17,00 Eur / mėn. 8,70 Eur / mėn. – 
Antrasis leidimas vidinėje daugiabučio teritorijoje* 26,00 Eur / mėn. 13,00 Eur / mėn. 9,00 Eur / mėn. 4,50 Eur / mėn. – 

 * Pasirinktinai norimam mėnesių skaičiui arba visiems metams

Galiojimo teritorijos

  • Leidimo galiojimo teritorija nustatoma pagal asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, pavyzdžiui, jeigu gyvenamoji vieta deklaruota Klaipėdos gatvėje, gyventojui išduodamas leidimas galioja 5-oje teritorijoje.
  • Gyventojo pageidavimu, gali būti parenkama gretima teritorija gyvenamosios vietos atžvilgiu, kai artimiausios mokamos vietos yra gretimoje teritorijoje.
  • Gyventojo leidimas galioja tik konkrečioje nustatytoje teritorijoje, gyventojo leidimas nesuteikia teisės statyti automobilį nemokamai visoje rinkliavos zonoje, privačiose automobilių stovėjimo aikštelėse, taip pat ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ ir „Rezervuota stovėjimo vieta“ ženklų galiojimo zonose bei kitaip pažeisti Kelių eismo taisykles (nesilaikyti pastatymo būdo ir pan.).

Gyventojų parkavimo leidimų ribos

Daugiabučių kiemai

Gyventojai, kurie susiduria su pašalinio transporto statymu daugiabučių namų vidinėje teritorijoje, kurioje nėra suformuoto žemės sklypo gali:

  • nustatyta tvarka steigti daugiabučių namų savininkų bendrijas ir formuoti žemės sklypus. Suformuotame ir bendrijai priskirtame žemės sklype galima nustatyti automobilių stovėjimo tvarką, plėsti automobilių stovėjimo aikšteles, želdynus, vejas, įsirengti norimas technines eismo reguliavimo priemones ar užsitverti įvažiavimo kelią į sklypą užtvaru;
  • kreiptis į SĮ "Susisiekimo paslaugos" dėl vietinės rinkliavos už automobilių statymą įvedimo daugiabučio, kuris patenka į vietinės rinkliavos zonas, namo vidinėje teritorijoje (kieme). Atkreiptinas dėmesys, kad vietinė rinkliava daugiabučio namo vidinėje teritorijoje įvedama tik gavus daugumos gyventojų pritarimą.
Dalintis:
Informacija atnaujinta: 2020 11 03