Vietinė rinkliava už naudojimąsi mokamomis stovėjimo vietomis netaikoma automobilių, pažymėtų neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, valdytojams (vairuotojams).

Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d. Kortelės forma patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-324, o jos išdavimo tvarka Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-127. Ši kortelė turi būti padėta automobilio viduje už priekinio stiklo ant prietaisų skydelio keleivio pusėje iš lauko gerai matomoje vietoje ta puse, kurioje atspausdintas kortelės numeris ir galiojimo data.

Daugiau informacijos apie neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo ir naudojimo tvarką rasite Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje arba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos tinklalapyje.

Vietinės rinkliavos lengvata mokamose stovėjimo vietose netaikoma automobiliams, pažymėtiems skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“.

Dalintis:
Informacija atnaujinta: 2020 11 03