Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ savininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė.
Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Dalintis:
Informacija atnaujinta: 2021 04 20