SĮ „Susisiekimo paslaugos“ vykdo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių viešųjų erdvių stebėjimą vaizdo kameromis. Vietas, kuriose vykdoma vaizdo stebėsena, galite rasti paspaudus šias nuorodas:

Vilniaus miesto savivaldybės valdomos vaizdo kameros, kurių duomenys perduodami SĮ „Susisiekimo paslaugos“: https://maps.vilnius.lt/saugus-miestas#layers. Atidarius nuorodą, kairėje pusėje esančiame meniu reikia pasirinkus skiltį „Sluoksniai“ ir pažymėti „Vaizdo stebėjimo kamerų sistema“. Pasirinkus „Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų vietos“, žemėlapyje bus pažymėtos visos vaizdo stebėsenos kameros. Pasirinkus „Vaizdo stebėjimo kamerų vietos“ (vaizdo perdavimas į SĮ „Susisiekimo paslaugos“), žemėlapyje matysite Vilniaus miesto savivaldybės valdomų vaizdo kamerų, kurių duomenys perduodami SĮ „Susisiekimo paslaugos“, sąrašą.

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ valdomos vaizdo kameros: https://www.sviesoforai.lt/zemelapis/. Atidarius nuorodą kairėje pusėje esančiame meniu reikia pasirinkti „Vaizdo kameros“.

Vaizdo duomenų tvarkymo tikslas
Nustatyti padėtį sankryžose siekiant valdyti eismą (šviesoforais, švieslentėmis ir kitomis priemonėmis).

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
Vaizdo stebėjimo duomenys

Duomenų tvarkymo pagrindas
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Duomenų valdytojai:
Šių duomenų valdytojais yra SĮ „Susisiekimo paslaugos“ (įmonės kodas 124644360, adresas Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, el. p. info@vilniustransport.lt, tel. (8 5) 2107050) ir

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (įmonės kodas 18871006, adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000)

Duomenų tvarkytojai
Šviesoforų stebėsenai vykdyti naudojamės duomenų tvarkytojo AB „Telia“ (kodas 121215434, adresas Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius) paslaugomis.

Šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos priežiūrai vykdyti naudojamės duomenų tvarkytojo ūkio subjektų grupės UAB „Maniga“ (kodas 183837560, adresas Savanorių pr. 219, LT-02300 Vilnius) ir UAB „Fima“ (kodas 121289694, adresas Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius) paslaugomis.

Kiti duomenų gavėjai:
Asmens, visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo bei nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais duomenys perduodami Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (kodas 191688326, adresas Birželio 23-iosios g. 16, LT-03602 Vilnius, el. p. vilniausvpk.kanceliarija@policija.lt, tel. (8 5) 2716034)

Duomenys taip pat gali būti pateikti kitoms teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis.

Duomenų saugojimo laikotarpis:
Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi 1 mėnesį,  po kurio yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau, siekiant tolimesnio tvarkymo tikslų, pavyzdžiui, ištirti  incidentą ar apginti teisinius reikalavimus. Tokiu atveju duomenys tvarkomi tol, kol pasiekiami tolimesni duomenų tvarkymo tikslai.

Jūsų teisės, susijusios su vaizdo stebėsena:

Kreipdamiesi į bet kurį duomenų valdytoją Jūs turite teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
  • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  • asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsnis);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
 • pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p. dap@vilniustransport.lt arba tel. 8 629 76735.
Dalintis:
Informacija atnaujinta: 2020 10 29