BENDRI

Įstatymai

KELEIVIŲ VEŽIMAS

Įstatymai

Vyriausybės nutarimai

Susisiekimo ministro įsakymai

ES teisės aktai

Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktai

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ teisės aktai

TRANSPORTO IR KELEIVIŲ KONTROLĖ

Įstatymai

Susisiekimo ministro įsakymai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymai

Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktai

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ teisės aktai

  • Administracinių nusižengimų, reglamentuotų ANK 434 straipsnio 2 dalyje, 439 straipsnyje bei 446 straipsnyje, tyrimo ir bylų nagrinėjimo taisyklės
  • Administracinių nusižengimų, reglamentuotų ANK 446 str. 6 d., 448 str. 1, 2 ir 3 d., tyrimo ir bylų nagrinėjimo tvarkos aprašas

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMAS IR KONTROLĖ

Įstatymai

Vyriausybės nutarimai

Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktai

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ teisės aktai

ŠVIESOFORŲ PRIEŽIŪRA

Įstatymai

Susisiekimo ministro įsakymai

Kiti teisės aktai

ASMENŲ APTARNAVIMAS

Prašymų, skundų, informacinių paklausimų, pasiūlymų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklės

 

Dalintis:
Informacija atnaujinta: 2020 10 29