SĮ „Susisiekimo paslaugos“ vykdo vaizdo (tam tikrais atvejais su garsu) stebėjimą:

 • Viešojo transporto keleivių kontrolės mikroautobusų ir kontrolierių darbo patalpose.
 • Viešojo transporto keleivių kontrolierių darbo vietose, t. y., patalpose ir teritorijoje, kurioje atliekamos keleivių kontrolės funkcijos.
 • Klientų aptarnavimo centruose bei automobilių stovėjimo aikštelėse.
 • Kontroliuojant vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis apmokėjimą.

Visais šiais atvejais vaizdo ir garso duomenų valdytoju yra:
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ (įmonės kodas 124644360, adresas Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, el. p. info@vilniustransport.lt, tel. (8 5) 2107050)

Viešojo transporto keleivių kontrolės mikroautobusų ir kontrolierių darbo patalpose vaizdo (su garsu) duomenų tvarkymas

 • Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
  Vaizdo (su garsu) stebėjimo duomenys
 • Vaizdo (su garsu) duomenų tvarkymo tikslas
  Užtikrinti įmonės ir darbuotojų materialaus turto saugumą bei vykdyti visuomenės saugumo, viešosios tvarkos prevenciją.
 • Duomenų tvarkymo pagrindas
  Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas - tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni.
 • Vaizdo (su garsu) stebėjimo vietos
  Vaizdo kameros įrengtos visuose viešojo transporto keleivių kontrolės mikroautobusuose.
 • Duomenų gavėjai
  Duomenys gali būti pateikti teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis.
 • Duomenų saugojimo laikotarpis:
  Vaizdo (su garsu) duomenys yra saugomi 30 kalendorinių dienų,  po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai jie naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, arba, nepasibaigus duomenų saugojimo terminui, yra gautas asmens prašymas susipažinti su vaizdo duomenimis. Šiais atvejais duomenys tvarkomi tol, kol pasiekiami jų tvarkymo tikslai.
 • Duomenų subjektų teisės, susijusios su vaizdo ir garso duomenų tvarkymu
  Žiūrėkite paskutinėje šio dokumento dalyje

Viešojo transporto keleivių kontrolierių darbo vietų vaizdo (su garsu) duomenų tvarkymas

 • Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
  Vaizdo (su garsu) stebėjimo duomenys
 • Vaizdo (su garsu) duomenų tvarkymo tikslas
  Užtikrinti darbuotojų sveikatos saugumą, darbuotojų ir įmonės materialaus turto saugumą bei vykdyti visuomenės saugumo, viešosios tvarkos prevenciją, padėti tirti administracinius nusižengimus.
 • Duomenų tvarkymo pagrindas
  Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas - tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni.
 • Vaizdo (su garsu) stebėjimo vietos
  Vaizdo kameros įrengtos patalpose ir teritorijoje, kurioje atliekamos keleivių kontrolės funkcijos, t.y. kiekvienas viešojo transporto kontrolierius kontrolės metu turi nešiojamą, skaitmeninę vaizdo kamerą, įsegtą į darbinę aprangą.
 • Duomenų gavėjai
  Duomenys teikiami Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (įmonės kodas 18871006, adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) ir UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (įmonės kodas 302683277, adresas Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius) keleivių skundams dėl vežėjo teikiamų viešųjų keleivių vežimo paslaugų kokybės nagrinėti.  
  Duomenys taip pat gali būti pateikti teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis.
 • Duomenų saugojimo laikotarpis:
  Vaizdo (su garsu) duomenys yra saugomi 30 kalendorinių dienų,  po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai jie naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, arba, nepasibaigus duomenų saugojimo terminui, yra gautas asmens prašymas susipažinti su vaizdo duomenimis. Šiais atvejais duomenys tvarkomi tol, kol pasiekiami jų tvarkymo tikslai.
 • Duomenų subjektų teisės, susijusios su vaizdo ir garso duomenų tvarkymu
  Žiūrėkite paskutinėje šio dokumento dalyje

Klientų aptarnavimo centrų bei automobilių stovėjimo aikštelių vaizdo duomenų tvarkymas

 • Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
  Vaizdo (be garso) stebėjimo duomenys
 • Vaizdo duomenų tvarkymo tikslas
  Užtikrinti Klientų aptarnavimo centruose dirbančių darbuotojų saugumą; patalpų, patalpose ir teritorijose (automobilių stovėjimo aikštelėse) esančio turto ir infrastruktūros apsaugą.
 • Duomenų tvarkymo pagrindas
  Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas - tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni.
 • Vaizdo stebėjimo vietos ir duomenų saugojimai laikotarpiai
  Vaizdo stebėjimas vykdomas šiose patalpose:
  Klientų aptarnavimo centre adresu Geležinkelio g. 16, Vilniuje - 30 kalendorinių dienų;
  Klientų aptarnavimo centre adresu Gedimino pr. 9A, Vilniuje (į stebėjimo lauką patenka šaligatvis ir gatvės dalis) - 30 kalendorinių dienų.

Vaizdo stebėjimas vykdomas šiose teritorijose:

 • Požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje ir jos įvažiavimuose / išvažiavimuose adresu Gedimino pr. 9A, Vilniuje (į stebėjimo lauką patenka šaligatvis ir gatvės dalis) - 14 kalendorinių dienų
 • Daugiaaukštėje automobilių stovėjimo aikštelėje ir jos įvažiavimuose / išvažiavimuose adresu Tilto g. 14, Vilniuje (į stebėjimo lauką patenka šaligatvis ir gatvės dalis) - 30 kalendorinių dienų;
 • Automobilių stovėjimo aikštelėje ir jos įvažiavimuose / išvažiavimuose adresu T. Kosciuškos g. 1A, Vilniuje - 30 kalendorinių dienų;
 • Automobilių stovėjimo aikštelėje ir jos įvažiavimuose / išvažiavimuose adresu G. Baravyko g. 3, Vilniuje - 30 kalendorinių dienų
 • Automobilių stovėjimo aikštelėje ir jos įvažiavimuose / išvažiavimuose adresu G. Baravyko g. 10, Vilniuje - 30 kalendorinių dienų;
 • „Statyk ir važiuok“ automobilių stovėjimo aikštelių įvažiavimuose / išvažiavimuose, adresais Sėlių g. 62, Vilniuje, Ukmergės g. 246, Vilniuje ir Ozo g. 14, Vilniuje - 30 kalendorinių dienų.

Dėmesio! Praėjus auksčiau nurodytam duomenų saugojimo laikotarpiui, vaizdo įrašai yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai jie naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, arba, nepasibaigus duomenų saugojimo terminui, yra gautas asmens prašymas susipažinti su vaizdo duomenimis. Šiais atvejais duomenys tvarkomi tol, kol pasiekiami jų tvarkymo tikslai.

 • Duomenų tvarkytojas
  Vykdydami vaizdo stebėseną naudojamės duomenų tvarkytojo UAB „Bipa“ (įmonės kodas 134282073, adresas H. ir O. Minkovskių g. 87, LT-46222 Kaunas) paslaugomis.
 • Duomenų gavėjai
  Duomenys gali būti pateikti teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis.
 • Duomenų subjektų teisės, susijusios su vaizdo ir garso duomenų tvarkymu
  Žiūrėkite paskutinėje šio dokumento dalyje.

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis kontrolės vaizdo (su garsu) duomenų tvarkymas

 • Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
  Vaizdo (su garsu) stebėjimo duomenys
 • Vaizdo (su garsu) duomenų tvarkymo tikslai
  Užtikrinti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127, įgyvendinimą; vykdyti Kelių eismo taisyklių nuostatų laikymosi priežiūrą (kontrolę); užtikrinti įmonės darbuotojų ir turto saugumą.
 • Duomenų tvarkymo pagrindas
  Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas - tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni.
 • Vaizdo (su garsu) stebėjimo vietos
  Kiekvienas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ASP departamento automobilių kontrolės skyriaus kontrolierius savo darbo laiko (pamainos) metu turi nešiojamą, skaitmeninę vaizdo kamerą įsegtą į darbinę aprangą.
 • Duomenų gavėjai
  Duomenys teikiami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnams (įmonės kodas 18871006, adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) administraciniams nusižengimams tirti. 
  Duomenys taip pat gali būti pateikti teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir trečiosioms šalims, pagrindžiusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis.
 • Duomenų saugojimo laikotarpis:
  Vaizdo (su garsu) duomenys yra saugomi 30 kalendorinių dienų,  po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai jie naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, arba, nepasibaigus duomenų saugojimo terminui, yra gautas asmens prašymas susipažinti su vaizdo duomenimis. Šiais atvejais duomenys tvarkomi tol, kol pasiekiami jų tvarkymo tikslai.

Detalesnė informacija pateikiama SĮ „Susisiekimo paslaugos“ direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 2019-V-38 patvirtintose Vaizdo ir garso duomenų, užfiksuotų SĮ „Susisiekimo paslaugos“ darbuotojams atliekant automobilių stovėjimo priežiūrą, tvarkymo taisyklėse, su kuriomis susipažinti galite čia .

Jūsų teisės, susijusios su vaizdo ir garso duomenų tvarkymu

Kreipdamiesi į SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Jūs turite teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
  • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  • asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, išskyrus atvejus, kai duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsnis);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
 • pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p. dap@vilniustransport.lt arba tel. 8 629 76735
 
Dalintis:
Informacija atnaujinta: 2020 10 29