Nuolaidos viešojo transporto bilietams yra skiriamos pagal Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymą, kuris nustato asmenų, kuriems teikiamos važiavimo keleiviniu transportu lengvatos, kategorijas ir lengvatų rūšis.

Dalintis:
Informacija atnaujinta: 2020 01 23