Vietinę rinkliavą automobilio valdytojas (vairuotojas) moka šia tvarka:

1. pastatęs automobilį mokamoje stovėjimo vietoje, privalo iš karto sumokėti nustatyto dydžio vietinę rinkliavą į bilietų automatą arba pasinaudodamas mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis. Rinkliava į bilietų automatus renkama euro monetomis 10, 20, 50 centų ir 1 ir 2 eurų;

2. įsigijęs bilietą, iš karto privalo jį palikti automobilio viduje už priekinio stiklo ant prietaisų skydelio keleivio pusėje iš lauko gerai matomoje vietoje ta puse ir taip, kad būtų įskaitoma spausdinta stovėjimo data, laikas bei vietinės rinkliavos zonos pavadinimas;

3. naudojantis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis, siunčiama trumpoji užsakymo žinutė arba užsakymas atliekamas mobiliųjų įrenginių programomis automobilio valdytojui (vairuotojui) neatsitraukus nuo automobilio, užsakyme nurodant automobilio, už kurio stovėjimą mokama, valstybinį numerį ir rinkliavos zoną. Užsakymas laikomas įregistruotu vairuotojui gavus iš ryšio operatoriaus patvirtinimą. Automobilio valdytojas (vairuotojas) pranešimą apie automobilio stovėjimo pabaigos laiką siunčia įlipęs į automobilį prieš išvažiuodamas;

4. pasibaigus apmokėtam stovėjimo laikui, kai už stovėjimą mokama į bilietų automatą, nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 10 minučių nuo apmokėto stovėjimo laiko pabaigos, privaloma papildomai sumokėti nustatyto dydžio vietinę rinkliavą nuostatų nustatyta tvarka arba išvykti iš mokamos stovėjimo vietos. Bilietą, patvirtinantį papildomą apmokėjimą, privaloma palikti automobilyje nuostatų nustatyta tvarka.

Pasibaigus apmokėtam stovėjimo laikui arba nutraukus užsakymą ir neišvykus iš mokamos stovėjimo vietos, kai už stovėjimą mokama naudojantis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis, privaloma iš karto papildomai sumokėti nustatyto dydžio vietinę rinkliavą nuostatų nustatyta tvarka arba išvykti iš mokamos stovėjimo vietos.

Nesumokėjus vietinės rinkliavos iš karto arba pavėlavus papildomai sumokėti vietinę rinkliavą ir gavus pranešimą, nustatyto dydžio vietinę rinkliavą privaloma sumokėti per 72 val. nuo pranešimo surašymo dienos pabaigos naudojantis elektroninės prekybos paslaugomis, grynaisiais pinigais SĮ "Susisiekimo paslaugos" klientų aptarnavimo centruose Gedimino pr. 9A arba Geležinkelio g. 16, Vilnius, grynaisiais pinigais PERLO terminaluose arba Maxima kasose, privalomai nurodant automobilio valstybinį numerį ir gauto pranešimo registracijos numerį. Nurodžius automobilio valstybinį numerį ir pranešimo registracijos numerį, sistema automatiškai pateikia mokėtiną nustatytą vietinę rinkliavą, priklausomai nuo to, kurioje rinkliavos zonoje buvo pastatytas automobilis: 4,00 Eur žaliojoje zonoje, 7,00 Eur geltonojoje zonoje, 20,00 Eur raudonojoje zonoje, 40,00 Eur  mėlynojoje zonoje.

5. gyventojo leidimą, suteikiantį teisę statyti automobilį mokamoje stovėjimo vietoje leidime nurodytoje teritorijoje iki nurodytos datos (jeigu tai elektroninis leidimas – šie duomenys kaupiami elektroninių gyventojų leidimų registre), elektromobilio leidimą, suteikiantį teisę statyti elektra varomą automobilį mokamoje stovėjimo vietoje iki leidime nurodytos datos (jeigu tai elektroninis leidimas – šie duomenys kaupiami elektroninių elektromobilių leidimų registre), privalo pritvirtinti (užklijuoti) ant priekinio stiklo keleivio pusėje vidinėje apatinėje dalyje taip, kad ant leidimo spausdinta informacija būtų gerai įskaitoma iš lauko. Suteikiant elektroninius leidimus, prievolė pritvirtinti (užklijuoti) leidimus ant automobilio priekinio stiklo negalioja;

6. leidimą, suteikiantį teisę statyti automobilį rezervuotoje stovėjimo vietoje leidime nurodytu adresu iki nurodytos datos, privalo pritvirtinti (užklijuoti) ant priekinio stiklo keleivio pusėje vidinėje apatinėje dalyje iš lauko gerai matomoje vietoje taip, kad ant leidimo spausdinta informacija būtų gerai įskaitoma iš lauko;

7. neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę palikti automobilio viduje už priekinio stiklo ant prietaisų skydelio keleivio pusėje iš lauko gerai matomoje vietoje ta puse, kurioje atspausdintas kortelės numeris ir galiojimo data. Neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelė nesuteikia teisės statyti automobilį rezervuotose automobilių stovėjimo vietose;

8. jei automobilis užima daugiau nei vieną automobilių stovėjimo vietą, turi sumokėti vietinę rinkliavą už visas užimamas vietas.

Sumokėta vietinė rinkliava nesuteikia teisės statyti automobilį draudžiamųjų kelio ženklų galiojimo zonoje ar kitaip nesilaikyti Kelių eismo taisyklių.

Dalintis:
Informacija atnaujinta: 2020 05 18